De kracht van paarden

Waarom is een paard zo’n waardevolle en krachtige ondersteuning bij psychosociale hulp en coaching?

Dit is uit te leggen aan de hand van drie natuurlijke eigenschappen:

1) Een paard heeft een aangeboren talent om situaties, emoties en intenties op de juiste manier in te schatten. Ze “ziet” je.
Een paard is een prooidier. Dit maakt dat het in de natuur van lévensbelang is, om de omgeving voortdurend te scannen op eventueel dreigend gevaar, en om nieuwe situaties direct op de juiste manier in te schatten.
Zo doet ze dat ook met de cliënt die komt voor coaching. Het is haar aangeboren gave die haar een expert maakt in het aflezen en het spiegelen van emoties.
Een paard “leest” behalve onze lichaamshouding ook communicatiemiddelen die voor ons onzichtbaar zijn: hartslag, transpiratie, ademhaling.

2) Een paard is een kuddedier.
In de natuur leven paarden in kuddes: de onderlinge communicatie en het gedrag is altijd gericht op verbinding, balans en harmonie; daarom spiegelt ze, wat ze bij jou afleest. Immers een kudde die in harmonie en in balans is, is beter bestand tegen gevaar van buitenaf, en dus veiliger. Harmonie en vertrouwen zijn, eigenlijk net als bij mensen, cruciaal voor het optimaal functioneren van de kudde.

3) Zijn fysieke eigenschappen
De hartslag van een paard is lager is dan die van ons, waardoor onze eigen hartslag in haar bijzijn onbewust ook wat daalt, en daarmee ook ons stressniveau. Ook heeft een paard een hogere lichaamstemperatuur, waardoor ze voor ons letterlijk warmte uitstraalt.
Mensen ervaren het bijzijn van een paard dan ook als een warme, rustgevende, helende energie.

Haar aangeboren gave tot waarnemen, haar continue streven naar harmonie en haar warme rustgevende, helende energie maken het paard een combinatie van wijsheid, zachtheid en kracht

Waarom coachen met paarden bij ernstige ziekte?

Mensen die met kanker te maken krijgen, hetzij bij zichzelf, hetzij bij een dierbare, komen altijd in een emotionele achtbaan terecht.
Het kan voelen alsof je alle grip verliest.
In het bijzijn van de paarden, komt er niet alleen rust en troost, maar ook meer inzicht in je belevingen, waardoor je emoties gemakkelijker te händelen zijn.

Het kan ook zijn, dat jij zelf het hele proces heel anders beleeft dan je partner. Of dat je weinig begrip ervaart van je omgeving. Of dat je kinderen zichzelf eigenlijk geen raad weten met de situatie.

Mensen die van elkaar houden en emotioneel met elkaar verbonden zijn, willen elkaar van nature beschermen en ontzien.
Juist de wil om elkaar te ontzien, kan belemmerend werken in het kunnen delen van emoties, waardoor verwijdering en onbegrip kan ontstaan.

Dergelijke patronen zijn voor de betrokkenen zelf niet altijd gemakkelijk te herkennen en te doorbreken. Het paard wat bij het coachen wordt ingezet, zal dit snel blootleggen door het via haar of zijn gedrag te spiegelen.

Als je geen ervaring hebt met paarden….

Voor een coachsessie met paarden, heb je als cliënt géén ervaring nodig met paarden. Niemand gaat op het paard zitten, je staat gewoon op de grond. Het paard beweegt zich in vrijheid (zij het binnen de grenzen van de bak natuurlijk) om jou heen, en participeert daarmee in de communicatie.
Als je angstig bent voor paarden hoeft dat zéker geen belemmering te zijn; natuurlijk houd ik voortdurend zowel jouw veiligheid en welzijn, als die van de paarden in het oog. Bovendien kun je er steeds voor kiezen om uit de coachring te stappen, zonder dat dat afbreuk doet aan de sessie.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress